torsdag 8 maj 2014

Utvärderingsfrågor för matematikappar

I veckan har jag talat på #passet, på Futuraskolan, och på SETT. Det blev matematikdidaktik, utvärderingsfrågor för matematikappar och hur min syn på matematikdidaktik syns i Math Tub.
Först kommer här lite kort info om Happsans appar. Om du vill veta mer, kolla in hemsidan på www.happsan.se. Nedanför kommer utvärderingsfrågorna. Håll tillgodo, och stort tack till alla som kom och lyssnade! 

648361296Flip it 

Räkna dig fram till rätt tal för att få poäng, hitta den bästa strategin för att välja vilken ruta du ska ta, och så behöver du lite tur med tärningarna! 
I Flip it kan du, förutom att träna på huvudräkning i alla fyra räknesätten, upptäcka, träna på och befästa dina kunskaper om:


 • prioriteringsregler - parenteser räknas först, sedan multiplikation och division och sedan addition och subtraktion
 • kommutativa lagen - gäller för addition och multiplikation,
  a + b = b + a
  a x b = b x a
 • associativa lagen - gäller för addition och multiplikation,
  a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c
  a x (b x c) = (a x b) x c = a x b x c
 • distributiva lagen - multiplikation med addition eller subtraktion i parentes,


 • 598256534Math Tub
  • förstå multiplikation och division
  • se sambandet mellan multiplikation och division
  • automatisera multiplikations- och divisionstabellerna
  • träna positionssystemet
  • förstå likhetstecknets betydelse
  • utveckla algebraiska tänkande
  619250214 Math Bugs
  Math Bugs passar alla elever som vill träna taluppfattning och begreppen kring positionssystemet. Den är också väldigt bra när man ska introducera decimaltal för elever. Eleverna kan även utifrån ett tomt kryp träna på symmetri.
  Jag pratade som sagt om hur man kan utvärdera matematikappar man vill använda i sin undervisning, och har sammanställt en lista med frågor som kan vara till hjälp. Det finns mycket att säga kring varje fråga och jag skulle vilja vara där och förklara mina tankar kring dem. Men så länge får du som vill gärna använda dig av dem. Tänk dock på vad du som matematiklärare är ute efter med just den här appen. Alla frågor är inte viktiga varje gång. Och bara för att svaret är nej på någon fråga behöver det inte vara negativt. Frågorna kan vara viktiga på olika sätt från tillfälle till tillfälle. Jag berättar gärna mer när vi ses nästa gång! 
  Vad är viktigt just nu?
  - Vilken/vilka förmågor tränas med appen?
  - Vilket centralt innehåll behandlar appen?
  - På vilket sätt lär eleven sig/får eleven träna? Tänka själv, gissa och pröva, uteslutning etc.
  - Är det sätt matematikinnehållet förmedlas i appen förenligt med mitt sätt att se på undervisning?
  - Är det tillräckligt mycket matematikinnehåll i appen för att ägna lektionstid åt?
  - Finns det bildstöd/förklaring till det matematiska innehållet?
  - Finns det tidtagning, går den i så fall att stänga av?
  - Hur kan jag använda appen till elever i behov av särskilt stöd i matematik?
  - Behöver någon visa hur man använder appen eller är den tillräckligt självgående för elever att jobba med direkt?
  - Går det att arbeta på olika nivåer i appen eller är den årskursbestämd?
  - Vilken åldersgrupp tycker jag att appen passar till?
  - Måste eleven ”levla upp” för att komma till uppgifter den behöver träna på?
  - Kan jag se elevens resultat?
  - Kan eleven visa vad den har lärt sig på ett annat sätt?
  - Kan appen hjälpa till i min bedömning av elevens matematikkunskaper?
  - Måste man registrera ett användarkonto?
  - Kan man ha fler användarkonton?
  - Är appens gränssnitt lockande för den aktuella målgruppen?
  - Ger appen tillräckligt mycket positiv feedback för att eleven ska gilla den?
  - Hur länge kommer eleven att vilja jobba med appen i ett sträck?
  - Hur länge kommer eleven att ha nytta av appen?
  - Hur kan jag använda appen i helklass?
  - Kan jag som pedagog använda appen på något annat sätt än det uppenbara?
  - Är det något som är unikt med appen?

  Kontakta mig på eva.bjorklund@happsan.se om du har frågor eller kommentarer.

  Och gilla gärna Happsan på Facebook :)
  Twitter: @HappsanEva

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar